CEESCEl recurs audiovisual com a eina d’intervenció social.

Els Tallers d’Educació Audiovisual concebuts des de l’òptica de la productora TALATALA són una activitat única i innovadora que interpreten el procés creatiu d’una pel·lícula cinematogràfica com un element no solament de formació sinó també com una eina d’educació i integració social. Els tallers promouen les noves tecnologies de la informació i comunicació a col·lectius amb dificultats d’accés a les mateixes, dotant les persones i els col·lectius de recursos i instruments –cognitius, afectius i actitudinals– que els permetin incidir en la seva pròpia realitat, beneficiant-se de la cultura com un motor de desenvolupament.